CareMat trampmattor / signalmattor

Sensormatta för anslutning till ett larmsignalsystem


CareMat för användning inom vården

CareMat är en tryckkänslig matta som ansluts till byggnadens larmsignalsystem parallellt med larmknappen. Så fort någon trampar på mattan utlöser den ett larm via larmsystemet som varnar vårdpersonalen. Vården av dementa personer kräver stora insatser från personalen. CareMat är det ideala hjälpmedlet: Förhindrar fallskador och faror som uppstår när personer stiger upp eller försvinner iväg utan tillsyn.

 
© 2016 BBC Group Imprint | Friskrivningsklausul | 11.07.2016