CareMat

Den tryckkänsliga sensormattan inom vården


Säkerhet på gång

Vård av människor med demens och patienter som riskerar att ramla eller irra iväg innebär stora utmaningar för vårdarna. Det gäller att inte begränsa vårdtagarnas rörelsefrihet onödigt mycket, så att deras livskvalitet upprätthålls och låter dem vara självständiga inom lämpliga gränser. Den tryckkänsliga sensormattan CareMat utgör ett värdefullt stöd.

 

CareMat läggs framför vårdsängen eller positioneras framför rumsdörren och ansluts via kabel eller trådlöst till husets larmsystem. När någon går på mattan utlöses omedelbart en signal till vårdaren. Risken för fall och andra faror som uppstår när patienter irrar iväg eller går vilse kan minskas avsevärt.

 

 
© 2017 BBC Group Imprint | Friskrivningsklausul | 04.10.2016